مجتمع صنعتی بامدادفوم تولید کننده بلوک‌ها و ورقهای پلاستوفوم کندسوز