فوم عایق پلی استایرن بامدادفوم
فوم عایق پلی استایرن چیست؟
1400-06-18
بامداد فوم و‌اجرای پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا
1400-06-24

بازدید نمایندگان اداره کل استاندارد خوزستان از شرکت بامداد فوم

بازدید نمایندگان اداره کل استاندارد خوزستان از شرکت بامداد فوم

بازدید اداره استاندارد خوزستان از بامداد فوم

بازدید از بخش های مختلف شرکت بامداد فوم

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی بامداد فوم؛ نمایندگان اداره کل استاندارد خوزستان در بازدید از بخش های مختلف تولید این شرکت‌، اجرای اصول و الزامات استاندارد در تولیدات را مورد بررسی قرار دادند

مدیرعامل گروه صنعتی بامداد فوم در این خصوص اظهار داشت؛ این‌مجموعه تولیدی خود را ملزم به رعایت استانداردهای ابلاغی سازمان استاندارد می داند و رعایت کیفیت در تولید را بطور مستمر در برنامه کاری خود قرار می دهد

احسان جوهر زاده یادآور شد؛ گروه صنعتی بامداد فوم با 13سال حضور در صنعت ساختمان جنوب غرب کشور همواره بر رعایت استانداردها و الزامات کیفیت تولید تاکید دارد