بازدید نمایندگان اداره کل استاندارد خوزستان از شرکت بامداد فوم
بازدید نمایندگان اداره کل استاندارد خوزستان از شرکت بامداد فوم
1400-06-22
فوم بتن بامدادفوم
فوم بتن چیست؟ ( Foam Concete )
1401-03-24

بامداد فوم و‌اجرای پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا

 

گروه صنعتی بامداد فوم در راستای اجرای پروتکل های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی کرونا اقدامات موثری مانند توزیع روزانه ماسک و الکل بین بخش های مختلف ستادی و تولید نموده است

گروه صنعتی بامداد فام به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های تولیدی فوم در جنوب غربی کشور علاوه بر توزیع روزانه اقلام مذکور باانتشار پیام‌های اطلاع رسانی مقابله با بیماری کرونا، تلاش می نماید گام های موثری در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت بردارد.

اجرای پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا بامدادفوم