1401-05-19
بررسی کیفی استانداردهای یک ساختمان سبز

بررسی کیفی استانداردهاي یک ساختمان سبز

با کلیک کردن بر روی فایل زیر می توانید فایل pdf آن را مشاهده نمایید. بررسی کیفی استانداردهاي یک ساختمان سبز    خرید انواع یونولیت برای خرید انواع یونولیت سقفی و دیواری کلیک کنید
1400-06-22
بازدید نمایندگان اداره کل استاندارد خوزستان از شرکت بامداد فوم

بازدید نمایندگان اداره کل استاندارد خوزستان از شرکت بامداد فوم

بازدید اداره استاندارد خوزستان از بامداد فوم بازدید از بخش های مختلف شرکت بامداد فوم به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی بامداد فوم؛ نمایندگان اداره کل استاندارد خوزستان در بازدید از بخش های مختلف تولید […]
1400-05-19
صنعت ساختمان بامدادفوم

صنعت ساختمان درحال ورود به عرصه خودکفایی است

صنعت ساختمان درحال ورود به عرصه خودکفایی است   عوامل رکود بازار صنعت ساختمان سازی مدیر عامل مجتمع صنعتی بامداد فوم خوزستان گفت : کاهش حجم نقدینگی وکاهش قدرت خرید مردم دو عاملی است که […]