1401-05-19

بررسی کیفی استانداردهاي یک ساختمان سبز

با کلیک کردن بر روی فایل زیر می توانید فایل pdf آن را مشاهده نمایید. بررسی کیفی استانداردهاي یک ساختمان سبز
1400-06-22

بازدید نمایندگان اداره کل استاندارد خوزستان از شرکت بامداد فوم

بازدید نمایندگان اداره کل استاندارد خوزستان از شرکت بامداد فوم   به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی بامداد فوم ؛ نمایندگان اداره کل استاندارد خوزستان در بازدید از بخش های مختلف تولید این شرکت‌، اجرای […]
1400-05-19

صنعت ساختمان درحال ورود به عرصه خودکفایی است

صنعت ساختمان درحال ورود به عرصه خودکفایی است مدیر عامل مجتمع صنعتی بامداد فوم خوزستان گفت : کاهش حجم نقدینگی وکاهش قدرت خرید مردم دو عاملی است که باعث رکود بازار صنعت ساختمان شده ولی […]