اخبار

1400-05-04

بازار اجاره مسکن قرمز شد

بازار اجاره مسکن قرمز شد     بررسی فایل های اجاره نشان ازتمایل موجران به دریافت اجاره بها و کاهش فایل های رهن کامل است . […]
1400-05-16

ایرانی‌ها چند خانه جدید در ترکیه خریدند؟

ایرانی‌ها چند خانه جدید در ترکیه خریدند؟   رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه می‌گوید که با وجود تغییراتی که اقتصاد دنیا پس از شیوع کرونا […]
1400-05-19

صنعت ساختمان درحال ورود به عرصه خودکفایی است

صنعت ساختمان درحال ورود به عرصه خودکفایی است مدیر عامل مجتمع صنعتی بامداد فوم خوزستان گفت : کاهش حجم نقدینگی وکاهش قدرت خرید مردم دو عاملی […]
1400-05-27

اجاره‌بها در حال موازنه با قیمت مسکن است

اجاره‌بها در حال موازنه با قیمت مسکن است     یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: کاهش ارزش پول ملی، تورم و اثر بازارهای موازی آنطور که […]