1401-12-24

خانه ساندویچ پانل

ساندویچ پانل خانه پیش ساخته: ساندویچ پانل یک نوع خانه پیش ساخته می باشد که محصول ساختمانی سبک است و از ترکیب لایه های به هم فشرده فلزی و لایه ی درونی عایق تشکیل شده […]