1400-06-05

تأثیر کرونا بر سبک معماری!

تأثیر کرونا بر سبک معماری! به گفته یک کارشناس ارشد معماری، وضعیت معماری در کشور به نسبت گذشته بهتر شده اما شیوع ویروس کرونا در جهان به لحاظ سبک معماری تغییراتی را ایجاد کرده است. […]
1400-06-05
انواع یونولیت ساختمانی بامداد فوم

چه آینده ای در انتظار یونولیت ساختمانی است؟

واحد تحقیق و توسعه گروه صنعتی بامداد فوم :استفاده از پلاستوفوم در سال های آتی در ساختمان ها ادامه خواهد داشت و حتی یونولیت به عنوان جایگزینی برای مصالح سنگین تر نیز در حال رواج […]