1400-06-05

تأثیر کرونا بر سبک معماری!

تأثیر کرونا بر سبک معماری! دلیل تغییرات سبک معماری: به گفته یک کارشناس ارشد معماری، وضعیت معماری در کشور به نسبت گذشته بهتر شده اما شیوع ویروس کرونا در جهان به لحاظ سبک معماری تغییراتی […]
1400-06-05
انواع یونولیت ساختمانی بامداد فوم

چه آینده ای در انتظار یونولیت ساختمانی است؟

واحد تحقیق و توسعه گروه صنعتی بامداد فوم :استفاده از پلاستوفوم در سال های آتی در ساختمان ها ادامه خواهد داشت و حتی یونولیت به عنوان جایگزینی برای مصالح سنگین تر نیز در حال رواج […]