شرکت بامداد فوم
انواع محصولات ساختمانی شامل تیرچه
خرید تیرچه صنعتی

خرپای تیرچه
خرپای تیرچه کاربردی ترین و مرسوم ترین روش ساخت تیرچه می باشد که شامل اتصال چند تیر عمودی است که به یکدیگر متصلند و سه شبکه را بوجود آورده اند. از خرپا برای تحمل فشار، انرژی و وزن سقف ساختمان بهره می برند، بنابراین باید دارای کیفیت خوبی باشد. بنابراین باید توسط سازندگان معتبر و با تجربه ایجاد گردد.

نمایش یک نتیجه