شرکت بامداد فوم
تولید کننده ی انواع محصولات ساختمانی
تیرچه صنعتی
 
انواع تیرچه
انواع تیرچه به دو دسته صنعتی و سنتی افراز می شوند. تیرچه های صنعتی توسط دستگاه های صنعتی تولید می شوند، در حالی که تیرچه های سنتی با نیروی انسانی و با جوش CO2 تولید می شوند. خرپا صنعتی به دلیل اینکه توسط دستگاه های اتوماتیک و جوش نقطه ای بوجود می آید از مقاومت بیشتری برخوردار است زیرا منجر به صرفه جویی در مصرف میلگرد می شود.

نمایش یک نتیجه