شرکت بامدادفوم

تولید کننده ی انواع محصولات ساختمانی

خرید خرپا شاسی صنعتی

 

خرپای تیرچه صنعتی و سنتی

تیرچه دارای دو دسته صنعتی و سنتی می باشد. خرپا های صنعتی توسط دستگاه های صنعتی تولید می شوند، در حالی که خرپاهای سنتی توسط نیروی انسانی و با جوش CO2 تولید می شوند. از آنجایی که خرپا سنتی توسط نیروی انسانی به وجود می آید، احتمال خطای انسانی در تولید آن وجود دارد و ممکن است خرپا برای مقاومت در برابر فشار و نیروهای کششی، تقارن خود را از دست بدهد. اما خرپا صنعتی به دلیل اینکه توسط دستگاه های اتوماتیک و جوش نقطه ای تولید می شود از مقاومت بیشتری برخوردار است زیرا منجر به صرفه جویی در مصرف میلگرد می شود.

نمایش یک نتیجه