1400-05-27
قیمت مسکن

اجاره‌بها در حال موازنه با قیمت مسکن است

اجاره‌بها در حال موازنه با قیمت مسکن است   دلایل تاثیرگذار در افزایش قیمت مسکن: یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: کاهش ارزش پول ملی، تورم و اثر بازارهای موازی آنطور که به یکباره در قیمت […]
1400-05-04
وضعیت قرمز بازار اجاره مسکن

بازار اجاره مسکن قرمز شد

بازار اجاره مسکن قرمز شد     بررسی فایل های اجاره نشان از تمایل مستاجران به دریافت اجاره بها و کاهش فایل های رهن کامل است .   به گزارش ساختمان آنلاین: بررسی فایل های […]