1400-05-27

اجاره‌بها در حال موازنه با قیمت مسکن است

اجاره‌بها در حال موازنه با قیمت مسکن است     یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: کاهش ارزش پول ملی، تورم و اثر بازارهای موازی آنطور که به یکباره در قیمت مسکن تاثیرگذار بوده، در بازار […]
1400-05-04

بازار اجاره مسکن قرمز شد

بازار اجاره مسکن قرمز شد     بررسی فایل های اجاره نشان ازتمایل موجران به دریافت اجاره بها و کاهش فایل های رهن کامل است .   به گزارش ساختمان آنلاین: بررسی فایل های اجاره […]